• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Pathum Thani
ข่าว/ประกาศ

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2565

9 ก.ย.

การจัดฝึกอบรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างศักยภาพและส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์

9 ก.ย. 2564 - 10 ก.ย. 2564

08:00 น. - 17:00 น.

ณ ห้องประชุมโฮลอินวัน โรงแรมทินิดี (บางกะดี)

025670224

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์